Friday, December 13, 2013

不再年青 繼續有計 (作者: 龔耀輝)

首先,多謝各位支持,細佬順利當選會計師公會理事。多謝馬振峰與鄭中正公開撰文力撐,效果比出一個電郵強勁百倍。

爭取公平監管環境

講明來年主要工作就是要為會員爭取一個公平監管環境,講得出就一定會做。由我來參與有絕對優勢,我沒有任何利益關係,沒有人會話我要保護自己間會計師樓,所以撲出來講說話。多年來我一直嘈喧巴閉,沒有人會話我忽然上身,背後有個人盤算。最重要,我寫得講得,要公眾buy in會計師並非與民為敵,同公眾利益毫無衝突,當仁不讓。辛苦選舉做得理事,就是要幫會員爭取權益。有人選揀尸位素餐,我一定唔會。

今晚是會計師公會AGM,我率先預告沒有大龍鳳。會計界當前要做的,就是要團結,槍口對外。其他所謂成見,大局當前,小事而已。會計師是生是死就睇下年,沒有任何事情比會計師生計更加緊要。我們擇善固執,但還懂得分輕重。

會計界必睇專欄

年青有計」這個專欄面世多年,已經成為會計界必睇欄目。遇上具爭議題目,會計師公會甚至翻譯為英文供內部傳閱。有此江湖地位,全靠一班寫手。bittermelon、jimmy、webster,只欠馬沙未出現過。個個獨當一面,在界內fans眾多,令本欄收視率長期保持30點,馬振峰毋須跪番屋企。

我們做事除了要有型有款,對自己亦有要求。我們並不滿足30點收視,不會長期出現豪門爭產的橋段,亦絕不出現「同朕check吓」的對白。出鏡方面,我們要繼續發掘新人,防止出現長期熟口熟面,一日死五次的啜核場面。雖然我貴為會計界第二寫手(第一寫手為數眾多),但強如陳豪都會叫人睇厭,我們能夠生存到今天,貴乎有自知之明,我們需要大量高質寫手,為會計師擦亮招牌。

來年本欄要更加提高質素,製作更多高質內容回饋社會。除了界內行家對本欄有興趣之外,更加要普羅市民都要讀得有趣味。可以是題目大眾化,又或者寫法容易入屋。孤芳自賞的文章,編輯小組會彈鐘,不作另行通知。不過我相信,企得穩在本欄寫文的,文字功力還是有的。周光暉都可以每個星期寫篇長文有紋有路,以上我提及的四大天王加上馬振峰親自發掘的馬家軍,我有信心。

多寫人見人愛文章

會計師要比以前入世,對社會不聞不問,倒頭來自己受害。各位寫手既然有寫文能力,不要浪費,要寫到有影響力為止,要有大志。來年大量題目,政改,佔中,世界盃。齋講會計趕客,會計師計到世界盃冠軍就攬住你錫。各位寫手,下年「年青有計」就讓大家發揮,眼光盡量闊,多寫一些人見人愛的文章,用會計師角度令它跟一般寫手有別。今天文字是泛濫,但版面依然有限,既然前人打了一個江山下來,要好好大幹一場。

馬振峰鄭中正,來年會多加寫作,以免成為坊間出現的書展作家以外,變相的選舉作家,逢選即寫。開國元老既然未死,就要繼續供稿。至於細佬,只要一息尚存,用得着的,一定到。

這個會計界政改系列告一段落,接着是做嘢並非寫嘢。關注組會發動聯署,爭取公平的監管環境。2014年,年青有計再見。

2 comments:

馬沙 said...

我們做事要有型有款,啱!

之但係有你呢條型棍係到,有比較之下,我地呢啲好難有型有款喎!

馬沙 said...

恭喜你榮升公會副會長!

開題已寫明「不再年青 繼續型棍」,問你死未?

型棍不愧會計界第二寫手,敢認第二,仲有邊個敢認第一?